Dnes je sobota, 10. októbra 2015, meniny má Slavomira

ObecObecObecObec

Oznámenie spôsobu prenájmu

O Z N Á M E N I E Starosta obce Terňa podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e). zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov týmto oznamuje, že nehnuteľnosť pozemok o rozmere 3x5 metrov na parcele KNC 186/1, druh pozem...

 

Oznámenie spôsobu predaja

O Z N Á M E N I E Starosta obce Terňa podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e). zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov týmto oznamuje, že nehnuteľnosť pozemok KNC 186/15, druh pozemku zastavané plochy, o výmere 345...

 

Oznámenie spôsobu predaja

O Z N Á M E N I E Starosta obce Terňa podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e). zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov týmto oznamuje, že nehnuteľnosť pozemok KNC 186/16, druh pozemku zastavané plochy, o výmere 287...

 
Zobraziť všetky aktuality

Úradné oznamy

Všetky oznamy samosprávy

Do vašej pozornosti

Smallbanner tittleSmallbanner tittleSmallbanner tittle

 

Obecný Kalendár

Zobraziť kalendár podujatí

Spoje autobusov a vlakov

Cestovný poriadok (www.cp.sk)