Dnes je streda, 6. mája 2015, meniny má Hermina

ObecObecObecObec

Obchodná verejná súťaž

Obchodná verejná súťaž vyhlásená podľa § 281až 288 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov o najvhodnejší ...

 

Pozvánka na neplánované OZ na 22.4.2015 v budove OcÚ v Terni o 19:00

Program rokovania obecného zastupiteľstva obce Terňa, ktoré sa uskutoční dňa 22.4.2015 v stredu o 19.00 hod. v budove Obecného úradu v Terni 1. Otvorenie 2. Schválenie programu rokovania OZ. 3. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnic...

 

Podpora sociálnej a profesijnej inklúzie rozvojom pracovných zručností MRK v obci Terňa.

Podpora sociálnej a profesijnej inklúzie rozvojom pracovných zručností MRK v obci Terňa. ITMS: 27120230153 Termín realizácie projektu: 11/2014 – 10/2015 Typ projektu: dopytovo – orientovaný „Priestor pre Vašu príležitosť“ „Tento projekt sa ...

 
Zobraziť všetky aktuality

Úradné oznamy

Všetky oznamy samosprávy

Do vašej pozornosti

Smallbanner tittleSmallbanner tittleSmallbanner tittle

 

Obecný Kalendár

Zobraziť kalendár podujatí

Spoje autobusov a vlakov

Cestovný poriadok (www.cp.sk)