Dnes je utorok, 23. augusta 2016, meniny má Filip

ObecObecObecObec

6. Terniansky jarmok

Obecný úrad v Terni v spolupráci so sponzormi a poslancami obecného zastupiteľstva Vás pozýva na 6. Terniansky jarmok spojený so zábavou, posedením pri hudbe a tombolou, ktorý sa uskutoční 4. septembra 2016 od 13:00 hod. na priestranstve pred ...

 

Pozvánka na OZ na 28.7.2016 o 18:00 v budove OcÚ v Terni

P o z v á n k a V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Program rokovania obecného zastupiteľstva obce Terňa, ktoré sa uskutoční dňa 28.7.2016 o 18.00 hod. v budove...

 

Oznámenie spôsobu predaja

O Z N Á M E N I E Starosta obce Terňa podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e). zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov týmto oznamuje, že nehnuteľnosť pozemok KNC 186/18, druh pozemku zastavané plochy, o výmere 120...

 
Zobraziť všetky aktuality

Úradné oznamy

Všetky oznamy samosprávy

Do vašej pozornosti

Smallbanner tittleSmallbanner tittleSmallbanner tittle

 

Obecný Kalendár

Zobraziť kalendár podujatí

Spoje autobusov a vlakov

Cestovný poriadok (www.cp.sk)