Dnes je streda, 25. novembra 2015, meniny má Katarina

ObecObecObecObec

Oznámenie o výsledku Obchodnej verejnej súťaže na prenájom priestorov zubnej ambulancie

Zápisnica z otvárania ponúk Predmet: Prenájom nebytových priestorov v budove Zdravotného strediska v Terni, Čergovská 22/1, 082 67 Terňa Obec Terňa zverejnila dňa 3.11.2015 na svojej ...

 

Oprava administratívnej chyby pre Obchodnú verejnú súťaž

Článok 4 bod 1 znie: 1. Požadovaná minimálna výška nájomného : - za priestory zubnej ambulancie (44m2) 11 €/m2/rok (jedenásť eur) Článok 5 bod 2 g) g) overenú kópiu platnej licencie na výkon činnosti odborného zástupcu v povolaní zubný lekár al...

 

Obchodná verejná súťaž

Obchodná verejná súťaž vyhlásená podľa § 281až 288 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov o najvhodnejší ...

 
Zobraziť všetky aktuality

Úradné oznamy

Všetky oznamy samosprávy

Do vašej pozornosti

Smallbanner tittleSmallbanner tittleSmallbanner tittle

 

Obecný Kalendár

Zobraziť kalendár podujatí

Spoje autobusov a vlakov

Cestovný poriadok (www.cp.sk)