Dnes je štvrtok, 5. mája 2016, meniny má Lesana Lesia

ObecObecObecObec

Pozvánka Pozemkové spoločenstvo lesov a pasienkov Terňa

Srdečne Vás pozývame na valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Pozemkové spoločenstvo lesov a pasienkov Terňa, ktoré sa uskutoční : 10.04.2016 /Nedeľa/ o 15:00 hodine v Kultúrnom dome obce Terňa Program: 1. Prezentácia úča...

 

Pozvánka na OZ na 26.2.2015 o 19:00v budove OcÚ v Terni

P o z v á n k a V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Program rokovania obecného zastupiteľstva obce Terňa, ktoré sa uskutoční dňa 26.2.2016 v piatok o 19.00 hod....

 

Výberové konanie na pozíciu administratívny pracovník OcÚ

Obec Terňa v zastúpení starostom obce Ing. Jurajom Senderákom vyhlasuje v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie funkcie administratívny pracovník Obecné...

 
Zobraziť všetky aktuality

Úradné oznamy

Všetky oznamy samosprávy

Do vašej pozornosti

Smallbanner tittleSmallbanner tittleSmallbanner tittle

 

Obecný Kalendár

Zobraziť kalendár podujatí

Spoje autobusov a vlakov

Cestovný poriadok (www.cp.sk)