Dnes je pondelok, 30. marca 2015, meniny má Vieroslava

ObecObecObecObec

Lesná a urbárska spoločnosť, pozemkové spoločenstvo HRADISKO pozýva všetkých vlastníkov na Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 28. marca 2015 o 10.00 hodine v Kultúrnom dome v obci TERŇA

 

Pozvánka na OZ, ktoré sa bude konať 6.3.2015 v piatok o 19.00 v budove OcÚ v Terni

P o z v á n k a V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Program rokovania obecného zastupiteľstva obce Terňa, ktoré sa uskutoční dňa 6.3.2015 v piatok o 19.00 hod. ...

 

Oznámenie o zámere predaja pozemku

 
Zobraziť všetky aktuality

Úradné oznamy

Všetky oznamy samosprávy

Do vašej pozornosti

Smallbanner tittleSmallbanner tittleSmallbanner tittle

 

Obecný Kalendár

Zobraziť kalendár podujatí

Spoje autobusov a vlakov

Cestovný poriadok (www.cp.sk)