Dnes je utorok, 26. mája 2015, meniny má Dusan

ObecObecObecObec

Zápisnica z otvárania ponúk

Zápisnica z otvárania ponúk Predmet: Prenájom nebytových priestorov v Dome služieb, Hlavná 121/54, 082 67 Terňa Obec Terňa zverejnila dňa 27.4.2015 na svojej internetovej stránke a na...

 

Obchodná verejná súťaž

Obchodná verejná súťaž vyhlásená podľa § 281až 288 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov o najvhodnejší ...

 

Pozvánka na neplánované OZ na 22.4.2015 v budove OcÚ v Terni o 19:00

Program rokovania obecného zastupiteľstva obce Terňa, ktoré sa uskutoční dňa 22.4.2015 v stredu o 19.00 hod. v budove Obecného úradu v Terni 1. Otvorenie 2. Schválenie programu rokovania OZ. 3. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnic...

 
Zobraziť všetky aktuality

Úradné oznamy

Všetky oznamy samosprávy

Do vašej pozornosti

Smallbanner tittleSmallbanner tittleSmallbanner tittle

 

Obecný Kalendár

Zobraziť kalendár podujatí

Spoje autobusov a vlakov

Cestovný poriadok (www.cp.sk)