Dnes je sobota, 1. novembra 2014, meniny má Denisa

ObecObecObecObec

Pozvánka na OZ na 26.9.2014 o 19.00 v budove OcÚ v Terni

P o z v á n k a V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Program rokovania obecného zastupiteľstva obce Terňa, ktoré sa uskutoční dňa 26.9.2014 o 19.00 hod. v budo...

 

4. terniansky jarmok

OBECNÝ ÚRAD V TERNI v spolupráci so sponzormi a poslancami obecného zastupiteľstva VÁS POZÝVA NA 4. TERNIANSKY JARMOK spojený so zábavou, posedením pri hudbe a tombolou, ktorý sa uskutoční 7. septembra 2014 (nedeľa) od 14:00 na priestrans...

 

Pozvánka na OZ 6.8.2014 v zasadačke OcÚ V Terni

Program neplánovaného rokovania obecného zastupiteľstva obce Terňa, ktoré sa uskutoční dňa 6.8.2014 (streda) o 17.00 hod. v budove Obecného úradu v Terni : 1. Otvorenie 2. Schválenie programu rokovania OZ 3. Voľba návrhovej komisie, overova...

 
Zobraziť všetky aktuality

Úradné oznamy

Všetky oznamy samosprávy

Do vašej pozornosti

Smallbanner tittleSmallbanner tittleSmallbanner tittle

 

Obecný Kalendár

Zobraziť kalendár podujatí

Spoje autobusov a vlakov

Cestovný poriadok (www.cp.sk)